Veenhuizen temperatuurmonitor

IoT verwezenlijkte 24/7 service

De Nederlandse groep Veenhuizen bouwt, installeert en onderhoudt niet alleen kleine en middelgrote koelin- stallaties maar ook industrile systemen. Voor deze laatste soort koelinstallaties zijn meerdere oplossingen voor het monitorren op afstand mogelijk. Dit is veel minder het gevalo voor kleinere koelinstallaties. Wegens de hoge kostprijs en de beperkte mogelijkheden van de bestaande systemen blijft het monitorren van koelcellen, koelschappen en koelkasten voor vele bedrijven onrendabel en dus ontoegankelijk.

De reden waarom de Veenhuizen groep beroep deed op DPTechnics om een eigen temperatuurmonitorringsys- teem te ontwikkelen was voordehandliggend. Wij konden in samenspraak met hen zowel de nodige hardware als de nodige software ontwikkelen. Bovendien konden wij ons eigen IoT platform, BlueCherry.io met gebruiksklaar back-office en dashboard voor afstandsmonitorring van IoT geconnecteerde toestellen, tegen zeer competitieve kostprijs aanbieden. In kort, wij hadden alle kennis en infrastructuur in huis om als enige partner het volledige project te realiseren. Onnodig hieraan toe tevoegen dat de TTM van het project hierdoor aanzienlijk korter was dan wat de Veenhuizen groep aanvankelijk had gepland.

Digitale sensortechniek is ongezien in de sector

Tot 50 digitale temperatuursensoren kunnen via een multi-drop-bus op n enkele temperatuurmonitor worden aangesloten. Indien de maximale bus lengte van 80 m ontoereikend zou zij kan deze door het plaatsen van signaalversterkers verdubbeld of zelfs verdrievoudigd worden.

De ontwikkelde gebruikersinterface maakt het mogelijk de temperatuurmonitor snel en gemakkelijk in te stellen. Er is geen nood aan gespecialiseerde vaklieden noch aan specifieke programmeerkennis. De Veenhuizen temper- atuursensor kan zo worden ingesteld dat alarmen en berichten worden verstuurd naar meerdere bestemmingen in verschillende talen en formaten. Wekelijks kunnen HACCP conform rapporten worden verstuurd en een log laat toe tot 3 jaar terug in de tijd teperatuurgegevens op te zoeken.

Met deze eigen ontwikkelde IoT connectieve temperatuurmonitor kan de Veenhuizen groep vandaag tegemoet komen aan de vraag van een zeer groot marktsegment waardoor zijn haar marktpositie in hoge mate kan verstevigen.